U 480

Uppland: Tagsta, Alsike socken


× hulmaiR × auk × kuni × litu × raisa × stain ×× þina × eftiR × sota × faþur × sin ×

Holmger och Gunne lät resa denna sten efter Sote, sin fader


Runstenen står i ett taggigt buskage 60 m norr om Trunstavägen (väg 1045), på östra sidan om avtagsvägen till Nytorp.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2017-08-09