U 489

Uppland: Morby, Lagga socken


khulu ' lit ' kira ' bro fr ant ' kilaua ' totur ' sin ' uk sum ' ati ' ulfr ' ybiR risti

Gullög lät göra bron för sin dotter Gillögs själ, som Ulv hade till hustru. Öpir ristade


Stenen står nu i Universitetsparken i Uppsala. Den hämtades av Olof Celsius från Mora äng 1729. 1867 skickades den, tillsammans med U 896 och U 1011 till världsutställningen i Paris

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan