U 494

Uppland: Husby-Långhundra kyrka


brunkil ' li[t] ' [r]ita ' stain ' þina ' i[ftiR uiki(n)(m)(r) ...þu]R ' [sin * h]rfa ...[star]

Brunkel lät resa denna sten efter Rägnmund [?], sin fader [?], arvinge till ...


Stenen är inmurad i korets norra yttervägg. Där har den suttit så länge man kan spåra den. d.v.s. sedan slutet av 1600-talet.

Ristare: Åsmund (L)

Foto © Christer Hamp 2003-05-29