U 56

Uppland: Glia, Bromma socken


U 56

Foto © Christer Hamp 2003-07-06

Tillbaka till listan  Ristningen