U 58

Uppland: Riksby, Bromma församling


× sihuiþr × auk × sihrai-r × li-u × ris(t)(a) × stain × þi-(s)a eftR × sinar × faþur × sin ×

Sigvid och Sigrev lät rista denna sten efter Senar, sin fader


Ristningen finns på en berghäll 10 m norr om Drottningholmsvägen, 50 m väster om korsningen med Riksbyvägen. Alldeles till höger finns U 59

Ristare: Torgöt Fotsarve (A)

Foto © Christer Hamp 2018-06-06

Tillbaka till listan