U 59

Uppland: Riksby, Bromma församling


neistr : lit : rista : runaR : þisa : ebti * faþur sein : fasta : olf : aik

Näst lät rista dessa runor efter sin fader Faste. Ulv högg


Ristningen finns på en berghäll 10 m norr om Drottningholmsvägen, 50 m väster om korsningen med Riksbyvägen. Alldeles till vänster finns U 58

Ristare: Ulv 2 (S)

Foto © Christer Hamp 2018-06-06

Tillbaka till listan