U 62

Uppland: Spånga kyrka


× anu[n]tr × lit × raisa * staina ' -... ...ra × faþur × sin × auk × katil×ui × a[fti](R) b[o]nta * sin *

Anund lät resa stenarna ... sin fader och Kättelvi efter sin man


Stenen satt tidigare inmurad i kyrkans södra yttervägg. År 1938 togs den ut och restes på sin nuvarande plats

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2002-08-24