U 67

Uppland: Spånga kyrka


... * sihatr : litu * r(a)... ...

... Sigvat läto resa ...


Fragmentet upphittades 1937 vid grävning av en grav på kyrkogården. Det är nu uppställt i vapenhuset.

Ristare: Öpir (A) [för få runor för attribuera enl. Åhlén 1997]

Foto © Christer Hamp 2002-08-24