U 69

Uppland: Eggeby gård, Spånga socken


U 69

Foto © Christer Hamp 2006-07-22

Tillbaka till listan  Ristningen