U 72

Uppland: Hansta, Spånga socken


* kiarþar + auk * ioruntr * lata ' reisa * þisa * steina * eftir * systur*suni * sina * irnmunt : auk ' ikiunt *

Gärdar och Jorund låter resa dessa stenar till minne av sina systersöner Ärnmund och Ingemund


Stenen står nu på Skansen, på södra sidan om vägen strax öster om Älvrosgården. Mitt emot den står U 871. Stenen påträffades på 1880-talet vid Hägerstalund, där den andra stenen som nämns i inskriften (U 73) fortfarande står.

Ristare: Visäte (A)

Foto © Christer Hamp 2012-05-12