U 74

Uppland: Husby


+ biorn + let + resa + stein + þisa + if[t]R + be[rþur sin +] ...(s)tein + koþ hialbi ' ant hans + auk + kos moþiR uisti × risti

Björn lät resa denna sten efter sin broder ... sten. Gud och Guds moder hjälpe hans själ. Visäte ristade


Stenen står intill en cykelväg omkring 300 m väster om Husby ishall. Mitt emot den står en rest sten utan inskrift. Vägen mellan stenarna är den gamla vägen från Husby till Akalla.

Ristare: Visäte (S)

Foto © Christer Hamp 2015-01-04