U 77

Uppland: Råsta gård, Spånga socken


hulmstin × auk × haosui × litu × raisa istain × iftir × iybiurn × faþur sin × auk × kiriþ × ifti

Holmsten och Hosve lät resa stenen efter Jobjörn, sin fader, och Gyrid efter [honom]


Stenen står i en trädgård bakom en häck 200 m söder om E 18 och 100 m öster om Ursviksvägen. Ursprungligen stod här också en senare sten (U 78) med inskriften "Hosve och Sigrid och Kättilö lät resa denna sten efter Holmsten, sin broder".

Ristare: Torgöt Fotsarve (A)

Foto © Christer Hamp 2006-05-07