U 78

Uppland: Råsta, Spånga socken


[hasui * uk * siriþ * uk * ketilu * litu *] raisa ' stain ' þina ' aftiR ['] hulmstain ' b[roþur * sin]

Hosve och Sigrid och Kettilö lät resa denna sten efter Holmsten sin broder


Stenen stod ursprungligen vid Råsta gård tillsammans med U 77, men försvann under 1700-talet. Två delar återfanns så småningom i Ursvik men ett stort parti saknas ännu. Delarna förvarades länge i Spånga kyrkas vapenhus, men förvaras sedan 1976 i Sundbybergs hembygdsmuseum, Fredsgatan 4.

Ristare: Öpir (A) [ej Öpir, Åhlén 1997]

Foto © Christer Hamp 2018-09-19

Tillbaka till listan