U 79

Uppland: Skesta, Spånga socken


1- * ky : auk : suain : þaiR : raitu : stain : at : birsu : faþur : sin : koþan *
2- : ernfastr : iuk : s(t)ain : at : bersu : bot=ba : uikerþaR : sun : þorkerþaR : goþ *

Gy och Sven de reste stenen efter Bärsa, sin gode fader. Ärnfast högg stenen efter Bärsa, Vigärds make, Torgärds gode son.


Stenen flyttades på 1860-talet från Skesta till parken vid Hässelby slott och restes på en vikingatida gravhög. Skesta låg ett par km norr om Hässelby slott.

Ristare: Ärinfast (S)

Foto © Christer Hamp 2016-06-05