U 80

Uppland: Sundby, Spånga


× antuetr × auk + kerþar + litu × rista × runar × þisa × iftiR × suain × faþur sin × auk × katilui × iftiR × buanta sin +

Andvätt och Gärdar lät rista dessa dessa runor efter Sven, sin fader, och Kättilvi efter sin make


Runhäll 50 m NV om korsningen Gamla Bromstensvägen - Sundbyvägen. Några meter till höger ligger U 81. Kalle Runristare anser detta vara den vackraste av alla ristningar.

Ristare: Torgöt Fotsarve (A); Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2003-04-18