U 90

Uppland: Säby, Järfälla socken


× uifiriR × lit × hkua × ili × þisa × eftiR × brþur × sin × þerf × auk × munti × at × mah × sin ×

Vifrid lät hugga denna häll efter sin broder Tärv, och Munde efter sin svåger


Inskriften är huggen i en häll som vetter mot norr, cirka 100 meter sydöst om Säby gård, som ligger en dryg kilometer öster om Jakobsbergs centrum. Hällen var vid besöket skinande nytvättad, men utan målning var tecknen mycket svåra att se

Ristare: Olev (A)

Foto © Christer Hamp 2003-04-18

Tillbaka till listan