U 501

Uppland: Närtuna kyrka


sbialbuþi ' auk ' hulfr ' auk ' hulmfastr auk ' keir-... ... ...þur sin auk sun biarn

Spjallbude och Ulv och Homlfast och Ger ... sin fader[?] och son Björn


Stenen sitter inmurad på yttersidan av sakristians norra gavel.

Ristare: Öpir (A)

Foto © Christer Hamp 2003-05-29

Tillbaka till listan