U 502

Uppland: Ingelsta, Närtuna socken


ulfR × iu... (f)aþ(u)r sin × uk × bruþ-... ...- satu ...

Ulf ... sin fader och broder ... satte ...


Runstenen står rest på en åkerholme på södra sidan om Närtunavägen, 2 km väster om Malmby. Stenen rapporterades första gången 1909. Övre delen av stenen saknas.

Ristare: Gunnar (A)

Foto © Christer Hamp 2018-09-24