U 503

Uppland: Malmby, Närtuna socken


' ernfast ' uk + ernkautr ' lata ' sunR shunar ' reisa + stein × aftR + faþur + ... kitilfast '

Ärnfast och Ärngöt, Sigguns söner, låter resa senen efter sin fader Kättilfast


Runstenen står rest vid busshållplatsen sydost om korsningen mellan vägen Närtuna - Rimbo och avtagsvägen mot Kårsta, 450 meter väster om U 504, som Kättilfast på sin tid reste efter sin fader Åsgöt.

Ristare: Visäte (A)

Foto © Christer Hamp 2018-09-24

Tillbaka till listan