U 505

Uppland: Kårsta kyrka


alrikr ' lit ' rita ' stai(n) ' -k ' bro ' kiara ' iftiR ' hilha ' sun sin ' hultrikr ' auk ' auþin iftiR broþur sin suain risti

Alrik lät resa stenen och göra bron efter Helge, sin son, Hultrik och Ödin efter sin broder. Sven ristade.


Runstenen sitter inmurad i västra gaveln nära takfoten, synlig från utsidan.

Ristare: Sven 3 (S)

Foto © Christer Hamp 2018-09-24

Tillbaka till listan