U 510

Uppland: Mälsta, Kårsta socken


× frystin × þorbiurn × fasti × uiniutr × ulfr × kuntiarfr × þaiR × bruþr × raistu × stin : at * þorstin : faþur × sin *

Frösten, Torbjörn, Faste, Vinjut, Ulv, Gunndjärv, de bröderna reste stenen efter Torsten, sin fader


Runstenen står 400 meter sydost om Ekbackens station. Ett tiotal meter till vänster om uppförsbacken går en gammal hålväg i en ännu brantare backe. På norra sidan om hålvägen står stenen.

Ristare: Fot 2 (A); Ärinfast (A)

Foto © Christer Hamp 2007-03-31

Tillbaka till listan