U 510

Uppland: Mälsta, Kårsta socken


U 510

Foto © Christer Hamp 2007-03-31

Tillbaka till listan  Ristningen