U 513

Uppland: Rimbo kyrka


* anuntr * auk * airikr * auk * hakun * auk * inkuar * rais-- ... (þ)(i)(n)-(a) * (i)(f)(t)ir * raknar * bruþur sin * kuþ * hialbi ant * hans

Anund och Erik och Håkan och Ingvar reste denna sten efter Ragnar, sin broder, Gud hjälpe hans ande.


Stenen är inmurad i kyrkans östra gavel, synlig utifrån

Ristare: Torbjörn Skald (A) [Källström 1999:56ff]

Foto © Christer Hamp 2004-05-23

Tillbaka till listan