U 517

Uppland: Skederids kyrka


+ a-... ... ...- + ra---u + stain + eftir haruk + bruþur + sin + in + rakn-... ... ...anta + sin + auk + at suni + ... ... ... ...ar þisi

... reste stenen till minne av Haruk, deras broder, och Ragnhild [?] sin make och efter [deras] söner ... dessa runor


Ett fragment sitter inmurat i västgaveln, synligt utifrån, ett andra fragment ligger under kyrkans trägolv. Bilden visar det fragment som sitter i västgaveln.

Ristare: Torbjörn Skald (A) [Källström 1999:58ff]

Foto © Christer Hamp 2004-05-23

Tillbaka till listan