U 524

Uppland: Penningby, Länna socken


+ kuhli (a)uk + stuþkihl + ristu + stain + oftiR +× uiþbiarn × arfa × karumbus + kuþan × uiþbiarn × iak ×

Gulle och Stodkell reste stenen efter Vidbjörn, Krums gode arvinge. Vidbjörn högg


Stenen står rest väster om väg 276 mitt för avtagsvägen mot Furusund, strax söder om avtagsvägen till Penningby. Den står vid den gamla segelled som förde vikingaskeppen genom Edsviken, Penningbyån, Väsbysjön, Länna kyrksjö och Addarn till Husby-Sjuhundra och vidare till Uppsala. Den har stått i närheten av det ed där skeppen drogs.

Ristare: Vidbjörn (S)

Foto © Christer Hamp 2004-05-24

Tillbaka till listan