U 527

Uppland: Frötuna kyrka


* ayiti ... [...si] atir : faþu(r) ...(k) : sut : (o) : kutloti : hkni : o : syk[um : in : ur : basti] : buti : uhlmstan :

Önd reste denna sten efter sin fader ... på Gotland ... Han var den bäste bonde. Holmsten [ristade]


De två återstående delarna av stenen står i kyrkans vapenhus.

Ristare: Holmsten (S); Vidbjörn (A) ? [Stille 1999B s. 139]

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan