U 530 #

Uppland: Norrtälje


[* urmi × auk × hulmuiþr × auk × hulmfastar × litu : raisa : stain : aftiR × burut : faþur : sin : kuþan *]

Orme och Holmvid och Holmfast lät resa stenen efter Brodd sin gode fader


Stenen är en rekonstruktion av den sten som restes vid Norrtäljeån i höjd med prästgården någon gång under 1000-talet. Den försvann i slutet av 1600-talet, men teckningar av den finns bevarade. Kalle Runristare på Adelsö gjorde rekonstruktionen våren 2004, och har redogjort grundligt för hur han gick tillväga, se länken nedan. Gunnar Björklunds stiftelse bekostade arbetet.

Ristare: Vidbjörn (A); Kalle Runristare (kopian)

Foto © Christer Hamp 2004-08-14

Tillbaka till listan