U 532

Uppland: Roslags-Bro kyrka


× sigruþ + let + raisa + stain + eftiR + kara + buanta + sin + guþ + hialbi + ant + hans + þurbiur[n × sk]alt + hiuk + runaR

Sigrud lät resa stenen efter Kåre sin man. Gud hjälpe hans ande. Torbjörn skald högg runorna


Stenen togs ut ur vapenhusgolvet 1929. Nu står den sällsynt illa placerad bakom en handikappramp, se miljöbilden (länk nedan). Bilden på denna sida är tagen snett uppifrån och har alltså inte de riktiga proportionerna.

Ristare: Torbjörn skald (S)

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan