U 541

Uppland: Husby-Sjuhundra kyrka


iar likr ' serifr ' broþir ' þ-... ... in ' ybir risti ru-iR

Här ligger Sigrev, broder till ... och Öpir ristade runorna


Texten avviker från den vanliga runstensformeln och liknar i stället de medelrida gravårdrnas formulering. Den är runstenen har alltså, till skillnad från de allra flesta andra runstenar, varit en gravsten. Den är ristad i slutet av runstensperioden.

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan