U 544

Uppland: Husby-Sjuhundra kyrka


hultur ' baþ ' ybiR rista runa þisa

Hulte bad Öpir rista dessa runor


Stenen står i tornrummet i kyrkan.

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2004-05-23

Tillbaka till listan