U 546

Uppland: Husby-Sjuhundra kyrka


ahni * ok * au(þ)ulfr * auk * suni * litu * rita * st(a)...(a) * e...-R ...(b)(i)arn * faþur * ...n

Agne och Audulf och Sone lät resa dessa stenar till minne av ...-björn, deras fader


Stenen står i tornrummet i kyrkan.

Ristare: Öpir (A)

Foto © Christer Hamp 2004-05-23

Tillbaka till listan