U 572

Uppland: Kragsta, Lohärads socken


Foto © Christer Hamp 2003-03-30