U 574

Uppland: Estuna kyrka


+ orikia × auk + (þ)(u)-- ---(u) + raisa × ... ...rkiþi × mart a stai... ...(a)-m

Orökja och Tora lät resa [stenen] ... ristade mycket på stenen


Fragmentet är fastklamrat i stigluckan tillsammans med U 575 och U 576

Ristare: Vidbjörn (A) [Stille 1999B s. 139]

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan