U 574, U 575, U 576

Uppland: Estuna kyrka


+ orikia × auk + (þ)(u)-- ---(u) + raisa × ... ...rkiþi × mart a stai... ...(a)-m

... ...rauþur : sain : auk : ... ...noar * at * ... ...-(t)ar : uini(u)... ...y-...

...þbiarn + (a)... ... at + (m)...


Bilden visar den s.k. stigluckan till Estuna kyrka, där fragmenten av de tre runstenarna U 574, U 575 och U 576 är klamrade på insidan. En stiglucka var en sådan här byggnad, som fungerade som ingång till en kyrkogård. Ofta fanns trappor på in- och utsidan av porten, vars nedre del inte öppnades utan stegs över, därav namnet.

Ristare: Vidbjörn (A) [Stille 1999B s. 139]

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan