U 576

Uppland: Estuna kyrka


...þbiarn + (a)... ... at + (m)...

... -björn och ... efter ...


Fragmenten är fastklamrade i stiglucken tillsammans med U 574 och U 575

Ristare: Vidbjörn (A) [Stille 1999B s. 139]

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan