U 598

Uppland: Borggårde, Hökhuvuds socken


raskuiþr × lit ' akua sta(i)(n) -- kum[i] litu × risa ' stain ' aftiR ' broþur ' sin × inkibiarn [o](þ)munt ' risti ' runa

Raskvid lät hugga stenen. Han och Gumme lät resa stenen efter sin broder Ingebjörn. Ödmund ristade runorna.


Ristningen finns på en lodrät bergvägg några meter öster om vägen. Den är utmärkt med en stor skylt. Inskriften är typiskt formelartad, den tala om att "resa sten" fast runorna är inhuggna i en fast bergvägg.

Ristare: Ödmund (S)

Foto © Christer Hamp 2008-06-23