U 599

Uppland: Hanunda, Hökhuvuds socken


orniutr × ak × uihniutr × ak × s(i)ihniutr × þiR l(i)tu rasa stan þinsa aft-(R) ...(m) × faþur sin × þurfostr × hriti runoR

Arnnjut och Vignjut och Sigbnjut de lät resa denna sten efter ... sin fader. Torfast ristade runorna.


Runstenen står rest på en ås strax väster om vägen, med ristningen vänd från vägen.

Ristare: Torfast (S)

Foto © Christer Hamp 2008-06-23