U 600

Uppland: Sund, Börstils socken


gaiRilt(r) * lit * mirki * at * sbaraka * sun * sin

Gerhild lät [göra] minesmärket åt Sprake, sin son


Runstenen står strax norr om vägen genom Sund på gräsmattan i en trädgård. Ursprungligen stod den omkring 600 m längre österut i den s.k. Runlötshagen. Innan den restes på sin nuvarande plats på 1930-talet hade den fått tjäna som spiselhäll i en stuga och därefter använts i en källarmur. Namnen Gerhild och Sprake förekommer inte i någon annan runinskrift.

Ristare: Vigmund (A)

Foto © Christer Hamp 2008-06-23