U 604

Uppland: Stäket, Stockholms-Näs socken


Foto © Christer Hamp 2016-09-18