U 611

Uppland: Tibble (Granhammar), Västra Ryds socken


Foto © Christer Hamp 2009-05-03