U 613

Uppland: Torsätra, Västra Ryds socken


+ una + lit + reisa + žinsa + stein + aftR + sun sin + istin sum + to + i hoita+uažum + kuž hialbi + salu hans ÷

Unna lät resa denna sten efter sin son Östen, som dog i vita vader. Gud hjäple hans själ.


Stenen finns nu i Historiska museet i Stockholm

Ristare: Visäte (A)

Foto © Christer Hamp 2002-01-12