U 614

Uppland: Torsätra, Västra Ryds socken


* skuli * auk * folki * lata * reisa * þinsa * stein * iftR * broþur * sin * husbiorn * hn us| |siok * uti * þa þiR * kialt * toku * a kutlanti *

Skule och Folke lät resa denna sten efter sin broder Husbjörn. Han var sjuk ute då de tog gäld på Gotland


Stenen finns nu i Historiska museet i Stockholm

Ristare: Visäte (A)

Foto © Christer Hamp 2002-01-12