U 618

Uppland: Bro kyrka


[in]riþr ' uk ' kyriþ ' lito ' rita ' st[a]in * af[t]iR ' [k](l)[em](i)t ' fa[þur * si]n ku ' inkik[h]r [* bo]an[ta sin]

Ingrid och Gyrid lät resa stenen efter Klemet, deras fader, och Ingegerd efter sin man


Runstenen står i vapenhuset bland bord och stolar

Ristare: Öpir (A)

Foto © Christer Hamp 2006-09-16

Tillbaka till listan