U 619

Uppland: Bro kyrka


Foto © Christer Hamp 2006-09-16

Tillbaka till listan  Ristningen