U 621

Uppland: Härnevi, Bro socken


' abiun + auk + sibiun [auk * kunhiltr * litu risa * þina * stin * aftR * faþur * sin * auk * en * aftR bunta sin usur]

Åbjörn och Sigbjörn och Gunhild lät resa denna sten efter sin fader och och hon efter sin man Asur


Runstenen står rest i västra delen av Bro samhälle, söder om Enköpingsvägen vid korsningen Råbyvägen, vid busshållplats Härnevistigen

Ristare: Visäte (A)

Foto © Christer Hamp 2018-09-28

Tillbaka till listan