U 622

Uppland: Härnevi, Bro socken


U 622

Foto © Christer Hamp 2012-07-07

Tillbaka till listan  Ristningen