U 624

Uppland: Ullvi (Toresta), Bro socken


+ suain + auk + biarn × auk × ikulfastr × litu × raisa × stin × eftiR × ikul × faþur × sin ×

Sven och Björn och Igulfast lät resa stenen efter Igul, deras fader


Runstenen står rest på en snårig kulle i nordvästra delen av Bro-Bålsta golfbana. Helt överväxt, oläslig och omgiven av brännässlor.

Ristare: Ärinfast (A); Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2018-09-28

Tillbaka till listan