U 640

Uppland: Väppeby, Kalmar socken


× kus × auk × sikhialmr × litu + raisa + stin × iftiR * ant[ui]t * fa[þ]ur sin *

Guss och Sighjälm lät resa stenen efter Andvätt, deras fader


Runstenen står rest vid södra sidan av Kalmarvägen i Bålsta, framför allén in till Väppeby gård

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2009-04-04