U 641

Uppland: Brunnsta bro, Yttergrans socken


hiþinkair × auk [×] biorn × raistu × eftir × ki(l)t[a ×] bonta × koþa[n]

Hedinkar och Björn reste efter Gildi, den gode mannen


Runstenen står rest vid ett stort dike 2 m från en jordväg som går 1 km rakt sydost från Brunnsta gård

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2009-04-04