U 642

Uppland: Ekilla bro, Yttergrans socken


hiþinka... auk × biorn × raistu × eftir × kil... ...þur sint

Hedenger och Björn reste [ stenen ] efter Gilde [?], sin fader


U 642 och U 643 stod ursprungligen vid Ekilla bro, men flyttades 1820 till sin nuvarande plats vid östra grinden till Ekolsunds park

Ristare: Fot 2 (A), troligen inte Fot själv.

Foto © Christer Hamp 2006-06-22

Tillbaka till listan